BÁO GIÁ THI CÔNG

BÁO GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIÊN:

-          Gói 1 đến gói 3 áp dụng cho nhà phố

-          Gói 4 áp dụng cho biệt thự

Điều Kiện Áp Dụng:

-          Tổng diện tích xây dựng trên 350m2

-          Đường hoặc hẻm xe tải chở vật tư 5m3 có thể ra vào và có bải tập kết vật tư

GÓI

THI CÔNG

GÓI 1

(2,800,000

đồng/m2)

GÓI 2

(2,900,000

đổng/m2)

GÓI 3

(3,000,000

đồng/m2)

GÓI 4

(3,200,000

đồng/m2)

1. Loại Nhà

Một mặt tiền

Một mặt tiền

Hai mặt tiền

Biệt Thư

2. Đá 4x6

Bình Điền

Đồng Nai

Đồng Nai

Đồng Nai

3. Đá 1x2

Bình Điền

Đồng Nai

Đồng Nai

Đồng Nai

4. Cát Bê Tông

Cát vàng hạt lớn

Cát vàng hạt lớn

Cát vàng hạt lớn

Cát vàng hạt lớn

5. Cát Xây Tô

Cát vàng hạt nhỏ

Cát vàng hạt nhỏ

Cát vàng hạt nhỏ

Cát vàng hạt nhỏ

6. Xi Măng

Holcim-Hà Tiên

Holcim-Hà Tiên

Holcim-Hà Tiên

Holcim-Hà Tiên

7. Thép

Việt – Nhật

Việt – Nhật

Việt – Nhật

Việt – Nhật

8. Bê Tông

Trộn tại chổ

Trộn tại chổ

Trộn tại chổ

Thương phẩm

9. Độ dày sàn

10cm

10cm

10cm

10cm

10. Gạch Xây

Tuynel Bình Dương

Tuynel Bình Dương

Tuynel Bình Dương

Tuynel Bình Dương

11. Dày tường

10cm

10cm

10cm

10cm

12. Dây điện

Cadivi

Cadivi

Cadivi

Cadivi

13. Ống cưng, ruột gà

Cadivi

Cadivi

Cadivi

Cadivi

14. Cáp mạng

Cadivi

Cadivi

Sino/Seco

Sino/Seco

15. Cáp Tivi

Cadivi

Cadivi

Sino/Seco

Sino/Seco

16. Ống cấp nước

Bình Minh

 

Bình Minh

 

Bình Minh

 

Bình Minh

 

17. Ống thoát nước

Bình Minh

 

Bình Minh

 

Bình Minh

 

Bình Minh

 

Ghi chú:

-          Tổng diện tích xây dựng từ 250 – 350 m2: cộng thêm 50,000VNĐ/m2

-          Tổng diện tích xây dựng từ 150 – 250 m2: cộng thêm 100,000VNĐ/m2    

-          Tổng diện tích xây dựng từ dưới 150 m2: cộng thêm 200,000VNĐ/m2

-          Nhà xây trong hẻm nhỏ dưới 5m tính thêm phí vận chuyển: từ 50,000 – 150,000/m2

 

Cách Tính Diện Tích Xây Dựng:

+ Phần Móng:

-          Móng cọc tính từ 10% - 30% diện tích xây dựng

-          Móng Băng tính từ 30% - 50% diện tích xây dựng

-          Móng Đơn tính 10% - 30% diện tích xây nhà

+ Phần Tầng Hầm:

-          Độ sâu nhỏ hơn 1,2 so với cốt vịa hè: tính 50% diện tích xây dựng

-          Độ sau từ 1,2 – 2m so với cốt vĩa hè: 150 % diện tích xây dựng

-          Độ sâu lớn hơn 2m so với cốt vĩa hè: 200% diện tích xây dựng

+ Phần Thân:

-          Tầng trệt và các tầng tính 100% diện tích xây dựng

-          Sân thượng tính 50% diện tích xây dưng

-          Tầng trệt gia cố bằng sàn BTCT tính thêm 10 -20% diện tích xây dựng

+ Phần Mái:

-          Mái tôn tính từ 20 – 30% diện tích xây dựng

-          Mái bằng Bê Tông Cốt thép: tính 50% diện tích xây dựng

-          Mái ngói, xà gồ thép: tính 60 – 70% diện tích xây dựng

-          Mái Bê Tông Cốt Thép dán ngói: tính 100% diện tích xây dựng