BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ 2015

I/ ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ:

Kỹ Thuật 2D (Gói 1)

+ Nhà Phố 1 Mặt Tiền (80.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền.

+ Nhà Phố 2 Mặt Tiền (100.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền.

+ Biệt thự  (140.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền.

Kỹ Thuật 2D - Nội Thất 3D  (Gói 2)

+ Nhà Phố 1 Mặt Tiền (130.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền. Phối Cảnh Nội Thất.

+ Nhà Phố 2 Mặt Tiền (150.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền. Phối Cảnh Nội Thất.

+ Biệt thự  (180.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền. Phối Cảnh Nội Thất.

Triển Khai Chi Tiết Nội Thất 2D - Nội Thất 3D  (Gói 3)

+ Nhà Phố 1 Mặt Tiền (180.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền. Phối Cảnh Nội Thất. Triển Khai Chi Tiết.

+ Nhà Phố 2 Mặt Tiền (200.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền. Phối Cảnh Nội Thất. Triển Khai Chi Tiết.

+ Biệt thự  (230.000đ/m2) - Thiết Kế Kiến Trúc. Thiết Kế Kết Cấu. Thiết Kế Điện Nước. Phối Cảnh Mặt Tiền. Phối Cảnh Nội Thất. Triển Khai Chi Tiết.

II/ THIẾT KẾ NỘI THẤT:

+ 140.000đ/m2 - Thiết Kế Nội Thất. Triển Khai Thiết Kế Nội Thất. Phối Cảnh Nội Thất